/DNS alapú biometrikus azonosítás
biometrikus-azonositas-dns-alapjan

DNS alapú biometrikus azonosítás

A különböző lehetséges biometrikus módozatok közül a DNS biztosítja a legmegbízhatóbb személyazonosítást. Alapvetően digitális, és nem változik sem a személy élete során, sem halálakor.

A DNS egyre hasznosabb biometrikus adat, amellyel leggyakrabban a törvényszéki orvostudományban és az egészségügyben találkozunk.

Az alábbiakben rövid bevezetést adunk a biometrikus azonosítás DNS alapú területébe.

DNS alapú biometrikus azonosítás alapjai

A dezoxiribonukleinsav olyan molekula, amely kódolja az összes ismert élő szervezet és számos vírus fejlődéséhez és működéséhez használt genetikai utasításokat.

Az emberi szervezetben a DNS, amelyet a biológiai tervezés tervrajzának tekinthetünk, minden egyes sejt magjában van összehajtva. Becslések szerint az emberi test körülbelül 60 trillió sejtből áll.

A DNS nukleinsavak. A fehérjékkel együtt ezek alkotják a három fő “makromolekulát”, amelyek az élet minden ismert formájához nélkülözhetetlenek.

A DNS polimer, és nukleotid egységekből áll, amelyek mindegyike három részből áll: egy bázisból, egy cukorból és egy foszfátból. A bázisok az adenin, guanin, citozin és timin, rövidítve A, G, C és T. Ez a négy betű jelképezi az egyes nukleotidegységek információtartalmát.

A DNS gerince is váltakozó cukrokból (dezoxiribóz) és andfoszfátcsoportokból (amely a foszforsavval rokon) áll, a nukleobázisok (G, A, T, C) pedig a cukrokhoz kapcsolódnak.

A DNS jól alkalmas biológiai információ tárolására, mivel a DNS gerince ellenáll a hasításnak, és a kettős szálas szerkezet a molekulában a kódolt információ beépített másolatát biztosítja.

A nukleotidszekvencia eltérései hozzák létre a biológiai sokféleséget, nemcsak az emberek, hanem minden élőlény között. A DNS-molekula gerincszerkezetét foszfát és cukor alkotja. A sejtben a DNS kettős szálú formában létezik, ami két antiparaleláris szálként szemléltethető, amelyek spirálisan, kettős spirál alakban tekerednek egymás köré.

A DNS kiváló biometrikus azonosító, mivel minden egyes személyre egyedi. Bár az emberi DNS-szekvenciák 99,9 százaléka minden embernél azonos, a DNS eléggé különbözik ahhoz, hogy megkülönböztesse az egyik személyt a másiktól, kivéve, ha egypetéjű ikrekről van szó.

A DNS, mint biometrikus adat előnyei

 • A DNS az egyetlen olyan biometrikus adat, amely lehetővé teszi a rokonok és egy ismeretlen személy összekapcsolását.
 • Az ujjlenyomathoz hasonlóan a DNS azon kevés biometrikus adatok egyike, amelyek “hátrahagyhatók”, például egy bűncselekmény helyszínén.
 • A DNS-vizsgálat egy viszonylag kiforrott, de dinamikusan fejlődő technológia, amelyet egyre szélesebb körben használnak, és a nyilvánosság számára is ismerősen cseng.
 • A gyors DNS-azonosító eszközök már 90 perc alatt lehetővé teszik a pozitív azonosítást.
 • A nagyszámú DNS-eredmény adatbázisokban való egyszerű tárolásának lehetősége növeli az egyezések lehetőségét
 • A szabványosított tesztkémiai eljárások és eredményfájlformátumok lehetővé teszik a rendszerek közötti átjárhatóságot.
 • A humán DNS-markerek jól ismert populációs statisztikái nagy megbízhatóságot biztosítanak az azonosítási műveletekhez.
 • Az egészségügyi genomika fejlődése ígéretet ad arra, hogy az ismeretlen (adatbázisban nem szereplő) törvényszéki DNS-minták elég jól jellemezhetők a tulajdonosok azonosításához.

A DNS, mint biometrikus adat hátrányai

 • DNS bizonyítékot csak a bűncselekmény helyszínének kis hányadán találnak.
 • Az olyan bizonyítékoknak, mint a vallomások, a gyilkos fegyverek és más törvényszéki bizonyítékok, ki kell egészíteniük a DNS-bizonyítékokat, mivel az esküdtek nem mindig csak a DNS-bizonyítékokra alapozzák ítéletüket
 • Az emberi hibák, többek között a képzés hiánya, a hanyag munka és a keresztszennyeződések akadályozhatják a DNS-bizonyítékok megbízhatóságát.
 • A DNS-minták adatvédelmi aggályokat vethetnek fel, mivel azonosítják az Ön családi kapcsolatait, felmenőit és a betegségek potenciális előfordulási lehetőségeit.
 • A bűnözők elhelyezhetnek DNS bizonyítékokat, hogy ártatlan személyt vádoljanak a bűncselekmény elkövetésével, amit “bűnvádi vádaskodásnak” is neveznek.

DNS alapú biometrikus azonosítás lehetőségei

A DNS alapú biometrikus felismerés a törvényszéki orvostudományban

A törvényszéki orvostudományban a jelenlegi DNS-azonosítási technológiák a nukleáris vagy mitokondriális DNS-ben található rövid tandemismétlődési szekvenciákat (STR) mérik. A kiválasztott STR-szekvenciák (jellemzően 13 vagy több) nem kapcsolódnak semmilyen ismert genetikai jellemzőhöz, hanem személyenként változnak a jól ismert populációs statisztikáknak megfelelően. Emiatt ezen STR-ek hosszának mérése egy rendkívül pontos és könnyen tárolható jellemzőt biztosít, amely összehasonlítható másokkal egy vagy több személy lehetséges azonosítása, nyomgenerálás, kizárás vagy családi megfeleltetés céljából.

A DNS-mintában lévő STR-ek hosszának meghatározása meglehetősen fejlett kémiai és kapcsolódó eljárásokat igényel. A gyors DNS-azonosítási technológia megjelenése előtt ez a munka képzett technikusokkal és hat különböző speciális laboratóriumi műszerrel rendelkező, minősített laboratóriumokra korlátozódott. Az eredmények általában több nap után érkeztek meg. A legújabb gyors DNS-azonosítási technológiák ezt a folyamatot egyetlen hordozható asztali műszerre csökkentették, amelynek automatizált feldolgozása körülbelül 90 percet vesz igénybe.

A DNS alapú biometrikus azonosítás a családi kapcsolatok feltárása esetén

A DNS-azonosítás egyik, a biometriai módszerek között egyedülálló jellemzője, hogy a DNS-vizsgálat segítségével családi kapcsolatokra lehet következtetni. Az STR-ek összehasonlítása révén a DNS-technológiák megerősíthetik vagy megcáfolhatják a vérségi kapcsolatokat, ami rendkívül értékes eszköz olyan esetekben, mint az eltűnt személyek és katasztrófa áldozatainak azonosítása, az elveszett gyermekekkel kapcsolatos és emberkereskedelem elleni kérelmek, apasági és anyasági vizsgálatok, valamint a bevándorlási ellátásokra való jogosultság megállapítása.

Genealógia – a családtörténet és a családfák és törzskönyvek nyomon követése iránti növekvő közérdeklődés. Ez a magánvállalatok által végzett DNS-vizsgálatok iránti kereslet megugrását eredményezte, amelyek célja a személyek genetikai származásának feltárása. A tesztek a népesség általános öröklődési trendjei alapján olyan eredményeket hoznak, amelyek az egyén etnikai összetételére és földrajzi eloszlására utalnak. A világ minden tájáról mintegy 30 millió felnőtt adta már le DNS-ét a cégeknek genealógiai célokra.

Orvostudomány

A DNS-technológia és a génklónozás a gyógyszeripar és az orvostudomány alapvető elemévé válik. A DNS-t terápiás hormonok, például inzulin kifejlesztésére használják, és segít az örökletes betegségek, például a sarlósejtes vérszegénység és a Huntington-kór diagnosztizálásában. Ez része a “precíziós orvoslás” irányzatának, amely a genetikai információkat és a beteget érintő egyéb tényezőket is figyelembe veszi a diagnózis felállítása és a megelőző orvosi beavatkozások biztosítása érdekében. A DNS a modern vakcinák kifejlesztésének és a kórokozók és mutációik nyomon követésének kritikus, élvonalbeli eszköze a világjárványok, pl. a koronavírus esetében.

Összegzés

Tehát ez a módszer a leghatékonyabb az orvostudomány megközelítésében. De közel sem tökéletes és tévedhetetlen. A többi biometrikus azonosítási típushoz hasonlóan rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal egyaránt.