/Mit jelent a biometrikus szó?

Mit jelent a biometrikus szó?

A mai világban ma már kiemelt szerepet kap a biztonság és az ehhez köthető gyors és megbízható személyazonosítás. Ezzel kapcsolatban egyre gyakrabban felmerülő fogalom a biometria. Az alábbi cikkben igyekeztünk összegyűjteni, hogy mit jelent a biometrikus szó és milyen jellemzőknek kell megfelelnie manapság, illetve a jövőben.

Biometria jelentése

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a biometrikus szó, két különböző választ is adhatunk, ugyanis a biometria szó két fajta, meglehetősen különböző tudományágat is jelöl egyszerre.

Biometria régimódi értelmezése

A szó régebbi jelentése szerint a biológiai közösségek (például erdők, mezők, barlangok) kvantitatív adatainak gyűjtésével és szintézisével foglalkozást írhatjuk le. Ezt egyébként a szó görög eredetijéből is kikövetkeztethetjük:

  • bios (élet),
  • metron (mérés).

A biológiával kapcsolatos tudományágakban a biometriát tehát már generációk óta használják, és egyfajta biológiai statisztikaként tekinthetünk rá.

Biometria modern értelmezése

Az utóbbi évek trendjében egy egész más fogalmat értenek biometria címszó alatt. Egészen pontosan a biometria alatt személyek egyedi (fizikai, vagy viselkedésbeli) tulajdonságain alapuló azonosítását értik.

A fizikai tulajdonságok vizsgálata sokkal inkább mérhető erre szolgál a biometria. E téren legáltalánosabb a fiziológiai karakterisztikák használata szolgál a személyek azonosítására, mint például:

  • az arc felismerés,
  • hang felismerés,
  • kézfelismerés,
  • ujjlenyomat-, vagy íriszvizsgálat,
  • DNS azonosítás.

A viselkedés vizsgálatát egy újabb tudományággal, a behaviometriával szokták leírni,

Biometria lényege

A biometria lényege, önmagában tehát az, hogy egy input mintát egy sablonhoz hasonlítva azonosítsanak, ezzel pedig bizonyos karakterisztikák alapján személyeket egyértelműen azonosíthatók. A mai standard azonosító rendszerek legtöbbször több bemenetet használnak egyszerre a biztonságos azonosítás érdekében, ami jelentheti a minta több szempontból való felhasználását, illetve több minta egyidejű használatát (például ujjlenyomat- és retinavizsgálat, illetve jelszó használata egyszerre).

Biometria szempontjai

A biometriai technológiákat sok szempont lehet értékelni, alkalmazástól függ, hogy mely szempontok fontosabbak, melyek pedig kevésbé, de ezek megléte mindenképp fontos, hogyha egy valóban működő és társadalmilag is elfogadott rendszerről szeretnénk beszélni.

Univerzalitás

A biometria során az egyik legfontosabb az univerzalitás, hiszen célszerű, ha minden ember rendelkezik az adott tulajdonsággal, így minimalizálható azok köre, akik elkerülhetik az azonosítást.

Egyediség

Az egyediség szintén rendkívül fontos, hiszen az egyes mintákat és így a személyeket egyértelműen meg kell különböztetni egymástól, hogy elkerülhessük a tévesztés lehetőségét.

Maradandóság

A minták maradandósága is szempont, mely alatt azt értjük, hogy a korral mennyire változik meg a személy adott karakterisztikája. A szem ilyen szempontból „időtálló” tulajdonság lehet, de több hasonlóan maradandó ismérv közül is választhatunk.

Begyűjthetőség

A begyűjthetőség úgyszintén fontos, hiszen minél nehezebb a megfelelő mintákhoz hozzájutni, annál kisebb a technológia hatékonysága.

Megbízhatóság

A módszerek társadalmi megbízhatósága és megkerülhetősége is fontos szempont, hiszen könnyen kijátszható, vagy megbízhatatlan rendszerbe nem érdemes komoly összegeket fektetni.

Elfogadottság

Végül érdemes még megemlíteni a társadalmi elfogadottságot is, mint szempontot. Elvégre a civil, társadalmi ellenállás a legjobb, legmodernebb módszereket is használhatatlanná teheti.

Összegezve:

A biometria tehát mindenképp a jövő és talán már a jelen szempontjából is megoldást kínálhat, a személyek biztonságos, megbízható beazonosításában. Nem meglepő tehát, hogy egyre több helyen találkozhatunk ilyen biztonságtechnikai megoldásokkal.